ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Колку долго трае покривот на ТОНДАХ®?

Покривот на ТОНДАХ® има животен век подолг од сто години, доколку подкровната конструкција е направена според пропишаните стандарди. Ќерамидите на ТОНДАХ® не се само долготрајни, туку тие се и економични ако се земе во предвид вредноста на овој покривен материјал.

Многу важно е дека ќерамидите на ТОНДАХ® се долготрајни и исплатливи, бидејќи ако се земе во предвид ако објектот е прописно покриен, истиот ќе се санира дури после 100 години. Затоа ТОНДАХ® дава гаранција на своите прозводи од 33 години. Повеќе околу ова  33 Години гаранција!