ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Испорака и нарачка

Весна Јосифова
Тел. ++389(0) 33 361 332
Факс. ++389(0) 33 361 930
E-маил: vesna.josifova@tondach.com.mk

Ванчо Митев
Тел. ++389(0) 33 361 332
Факс. ++389(0) 33 361 930
E-маил: vancho.mitev@tondach.com.mk

Драган Тодоров
Тел. ++389(0) 33 361 332
Факс. ++389(0) 33 361 930
E-маил: dragan.todorov@tondach.com.mk