ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Санирајте го Вашиот покрив по стандард

Топло, ладно, снег, град, невреме. Дали Вашиот објект е заштитен од овие временски непогоди? Покривот како нај изложен сегмент, најмногу реагира на високи разлики на температурата. Затоа, неопходно е навремено да се преземат мерки за негова заштита.

 

Предности кои зависат од Вас и ќе ги имате ако правилно го санирате покривот се: 

  • Заштеда на трошоците за енергија до 20% 
  • Сигурност и заштита од екстремните температурни разлики
  • Оптички убав и модерен дом
  • Повисока вреднос на Вашиот објект

 

 

Со правилна санација, добивате енергетски ефикасен капацитет и намалување на трошоците за енергија.

 

Губење на енергија (со црвено) на една куќа. Оваа У-вредност (порано К-вредност) е мерка за мерење на губење на енергија. Колку помала е оваа вредност, толку подобро е за куќата. Овој фактор кај некои покриви изнесува макс. 0,20 W/m2K и помалку.
Покривот на ТОНДАХ® дава благоријатни услови за живеење, преку текот на целата година. Во лето кога температурите се многу високи, во подкровниот простор се одржува пријатна свежа клима, а во зима просторијата е удобна и топола.
Поради високите енергатски загуби, домакинствата брзо го трошат предвидениот буџет. Старите објекти преку неправилно изведените покриви губат и до 20% повеќе енергија.