ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Санација на стара подкровна конструкција

Со производите на ТОНДАХ® можете брзо и ефикасно да го санирате Вашиот покрив. Ако санирате покривот од надвор, тогаш може постоечката внатрешна конструкција да остане. 

5 едноставни чекори за убав и енергетско ефикасен покрив:

1. Надворешна ситуација
Неопходна е санација, бидејќи покривот ја нема веќе заштитната улога, која треба да ја има секој покрив. Покрив со минимално или не изолиран покрив.     

 

2. Отстранување на покривниот материјал 
Како 2. чекор се отстранува и чисти стариот, постоечкиот покривен материјал. Отстранувањето нека биде направено професионално од страна на стручно лице, екипа за покриви.    

 

3. Изведба на парна брана 
Третиот чекор е заштита од кондензација. Затоа се монтира Sub- или Top заштита за спречување на влага т.н. парна брана TОНДАХ® DASATOP. Се пополнуваат празнините со термичка изолација, тоа е идеална заштита за спречување влага.

 

 

4. Монтажа на првиот покривен материјал
Како 4. чекор е монтажа на вториот слој од подкровната конструкција. Монтажа на подкровна конструкција (со или без пара пропустлива, а вода не пропустлива фолија) со TOНДАХ® фолии (FOL-S, FOL-K oder Twin Power), во зависност од потребите на самиот објект (сигурен од дождова вода, ветер и зраци).

 

5. Покривање со ТОНДАХ® ќерамиди
После контралетвите следен чекор е монтажата на покривнио слој од ќерамиди. Во зависност од типот на ќерамида, со TOНДАХ® покривот се покрива брзо и ефикасно.