ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Кои индикатори укажуваат на тоа, дека покривот треба да се санира?

Како може не стручно лице да знае кога треба да го санира покривот?

Иглед:
Покривот попуштил! Од далеку ќе приметите, тој има валовит и не рамен изглед.   
Контролирајте ги летвите. Во зима снегот се задржува на покривот. Од самата негова тежина, бидејќи тој се задржува повеќе време на покривот, летвите попуштаат, а од самото тоа може да дојде и до уривање на целиот покрив. Сигурно, оваа ситуација не би била посакувана? Најмалку во зима. Најчесто ваквите штети се случуваат токму во зима!

                  
Во подкровниот простор:
Доколку покривот нема подкровна конструкција, а има оштетувања лесно можете да приметите како сончевите зраци продираат преку оштетените ќерамиди.   
Контролирајте од внатре, можеби има оштетени летви или пак скршени ќерамиди. 

Подкровје:
Контролирајте ги олуците! Доколку се наполнат со нечистотии, дождовата вода лесно може да навлезе во подкровјето, бидејќи водата како низ брана претекува од олуците.
 
Останати контроли:
Повикајте стручно лице.
              
Навремено откријте ја штетата и санирајте го покривот.