ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

ТОНДАХ® керамички додатоци

ТОНДАХ® има широк асортиман на производи. Произведува различни типови на керамички додатоци кои се разликуваат не само по форма туку и по боја, технички одговараат на секој тип ќерамида и ја заштитува подкровната конструкција од невлегување на вода, снег, град, инсекти и птици.

Затворање на покривот

Вентилација на подкровната конструкција

Сигурност од снег

Вентилациони ќерамиди

Керамички украси