ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Менаџмент

Управа на ТОНДАХ Македонија АД

 

Управен одбор 

 

 

Директор

Серафимов Трајче
претседател на управа

 

 

Директор на производство

Спасовска Искра
член на управа

 

 

Директор на продажба

Златковски Владимир
член на управа

 

 

Директор на финансии

Оречовски Борислав
член на управа