ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

ТОНДАХ® комплетно решение

ТОНДАХ® нуди комплетно решение за покрив. Покривот дава заштита на целиот објект. Само правилно изведен покрив со подкровна конструкција, кој штити од секакви видови на надворешни влијанија, дава сигурност и заштеда на енергија, без разлика дали Вашиот објект е нов или пак стар.

Ако сакате да дознаете од кои елементи се состои еден покрив, кликнете на маркираните полиња (од 1-10) од сликата. Отворете ги линковите и ќе добиете повеќе информации за комплетното решение на покривот.

ТОНДАХ® комплетно решение на покрив:

Firstbereich

Затворање на покривот

Сигурно и идеално решение за Вашиот покрив! Ако билото го затворите со капаците и додатните елементи на ТОНДАХ®. Вашиот TONDACH® at- met!

Капаците на ТОНДАХ® создаваат сигурна заштита на билото. Посебно заштитува од создавање на влага и мувла во подкровниот простор. Преку правилна сува монтажа на капаците подкровјето се вентилира, а со тоа ќерамидите остануваат суви. Тие се поставуваат во пресек на околу 340 cm² на метар должен. Специјалните држачи, кои се направени за секој тип на ќерамида идеално ги прицврстуваат капаците за билото.

За повеќе информации околу комплетно решение на ТОНДАХ® кликнете тука

ТОНДАХ® комплетно решение на покрив:

Сигурност од временски непогоди.

Држачите на ТОНДАХ® даваат сигурност од навлегување на вода, снег и град во подкровјето.

Држачите и шајките на ТОНДАХ® на покривот му даваат сигурност од навлегување на вода, снег и град. Ако Ви треба совет за нивна правилна монтажа, слободно контактирајте не, Ви стоиме на располагање.

За повеќе информации околу комплетно решение на ТОНДАХ® кликнете тука

ТОНДАХ® комплетно решение на покрив:

Излез и осветлување на подкровјето

Преку прозорецот на ТОНДАХ® внесете хармонија во подкровниот простор.

Прозорите кои ги нуди ТОНДАХ® служат како помошно средство за излез на покривот и за пропуштање на природна светлина за осветлување подкровниот простор.

 

За повеќе информации околу комплетно решение на ТОНДАХ® кликнете тука

ТОНДАХ® комплетно решение на покрив:

Schneesicherung

Снегобрани – За Ваша сигурност!

ТОНДАХ® снегобран, елемент кој е пожелно да го има секој покрив!

Снегобраните на ТОНДАХ® создаваат многу важен одбранбен механизам на покривот. Тие го разбиваат снегот кој се лизга како лавина по покривот и ги штитат олуците од уривање. Можете да ги добиете се за секој тип на ќерамиди.

За повеќе информации околу комплетно решение на ТОНДАХ® кликнете тука

ТОНДАХ® комплетно решение на покрив:

Ortgang

Сигурно затворање на покривот.

Елементи за сигурно и естетско затворање на покривот.

Завршните ќерамиди на ТОНДАХ® на покривот му даваат сигурен и естетски убав изглед. Го заштитуваат подкровјето од навлегување на вода, снег, град, птици и други инсекти.

 

За повеќе информации околу комплетно решение на ТОНДАХ® кликнете тука

ТОНДАХ® комплетно решение на покрив:

Folie

Сигурност на покривот.

ТОНДАХ® Тунинг решение за подкровната конструкција „сигурно си е сигурно“.

Фолиите од програмата на ТОНДАХ® Тунинг даваат сигурност на покривот од навлегување на вода, снег, град и секаков вид на инсекти. Тие го заштитуваат објектот од внатрешната страна. Фолиите на ТОНДАХ® Тунинг се три слојни имаат дифузно својство и издржливи на теперетаури до 100°C.

 

За повеќе информации околу комплетно решение на ТОНДАХ® кликнете тука

ТОНДАХ® комплетно решение на покрив:

Photovoltaik

Соларни системи и фотокелии

Правилна монтажа на колектори за топла вода, соларни системи и фотокелии.

За да не ги оштетите ќерамидите на покривот, TОНДАХ® нуди инструкции како правилно да ги монтирате колекторите за топла вода, соларните системи и фотокелиите.

 

За повеќе информации околу комплетно решение на ТОНДАХ® кликнете тука

ТОНДАХ® комплетно решение на покрив:

Системи за вентилација

Сигурна и правилна вентилација на подкровната конструкција.

Кога зборуваме за сигурна вентилација на подкровната конструкција, мислиме на правилен проток на воздух под ќерамидите, а притоа да не дојде до навлегување на вода, снег, град или различни инсекти. Во овој заштитен сет можат да се вбројат керамичкиот отвор за испарување или уште се нарекува и „оддушник“, флексибилното црево и ќерамидата со отвор.

За повеќе информации околу комплетно решение на ТОНДАХ® кликнете тука

ТОНДАХ® комплетно решение на покрив:

Firstscheibe

Завршна плочка за капак

Завршната плочка за затворање на капакот т.е. билото.

Билото е најосетливиот дел од еден покрив! Тука временските непогоди имаат најголемо влијание. За да го заштитите покривот од надворешните влијанија, ТОНДАХ® нуди завршна плочка која го затвора билото и го штити целиот објект од навлегување на дожд, град, снег, птици и секаков вид на инсекти.

За повеќе информации околу комплетно решение на ТОНДАХ® кликнете тука

ТОНДАХ® комплетно решение на покрив:

Schneesicherung

Снегобрани - За Ваша сигурност!

Снегобраните на ТОНДАХ® основен елемент на покривот.

Снегобраните на ТОНДАХ® создаваат многу важен одбранбен механизам на покривот. Ги има за секој тип на ќерамиди.

 

За повеќе информации околу покривно решение на ТОНДАХ® кликнете тука