ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

ТОНДАХ® располага со европски сертификат за квалитет

Natureplus - е интернационална еколошка организација, која во градежниот сектор ги има поставено своите основни еколошки цели.   

Натуреплус е една нова eвропска ознака за квалитет  со која се означуваат производи пријатни за околината, производи со квалитативно високи вредности во областа на живеењето и градежните материјали. Функционалност, здравствена сигурност и тесна поврзаност со расположливите природни суровини, се само неколку од критериумите според кои се вреднуваат кандидатите за Натуреплус

ТОНДАХ® секогаш се залага за апсолутно чисти, природни производи. Без хемиски додатоци, и кога токму тоа и ни го подарува природата т.е. глината и нејзините елементи, ние внимателно и со љубов ги преработуваме и правиме висококвалитетни ќерамиди за идните генерации.

ТОНДАХ® го има добиено овој сертификат меѓу првите производители на глинени покривни производи. 

www.natureplus.org