ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Предности на покривот со ќерамиди

 • Заштита од ветер и невреме

  Понекогаш ни самите не сме свесни која е улогата на покривoт! Понатаму »

 • Сигурност од дожд


  Уште од рано детство, децата инстинктивно цртаат куќа со покрив, кој има стрмен нагиб. Tоа, ја покажува поврзаноста на нашата култура со овој вид на градежен облик. Во нашите климатски зони кои се богати со дождови, овој вид на покрив е најмногу применуван, а и денес нуди одлична заштита. Понатаму »

 • Направете го подкровјето катче за живеење

  Сите објекти денес, подкровниот простор го уредуваат во удобен и конфорен стан за живеење. Бидејќи желбата да се живее во подкровјето не само што станува сѐ по привлечно, туку и економично.
  Понатаму »

 • Климатски тампон

  Поткровјето има важна задача, да обезбеди оптимална заштита од топла како и од ладна клима. Понатаму »

 • Прозор за светлина и сонце

  Вентилацијата, светлината и сонцето се главен предуслов за здрав и благопријатен живот под еден покрив. Овие предности ги нуди покривот со нагиб. Ако им вградите прозори на поткровните простории, давате сосема нови услови за живеење. Понатаму »

 • Заштита од бучавост

  Кога создаваме благопријатна клима за живеење, покрај изолацијата од топлo, ладно и влага, од голема важност е и звучната заштитата која може да ја наруши таа клима за живеење. Бидејки главна одлика за оптимална клима е да биде акустички ненарушена, како од надвор кон внатре така и обратно. Понатаму »

 • Оптоварување со снег

  Македонското поднебје, културното наследство и локалната клима се идеални за TOНДАХ® производите затоа се вклопуваат во секое идејно решение и го претставуваат најдоброто решение за покривање. Понатаму »