ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Визуализација на TОНДАХ® покрив

Визуализација на TОНДАХ® покрив

Благодарение на алатката за визуализација на покрив на TONDACH®, имате можност целото портфолио на производи да се визуелизира на различни покриви. Многу е едноставно! Одбери куќа, која сакате да ја реконструирате, изберете модел на ќерамиди, боја и евентуално начинот на поставување. Резултатот е едноставен, брз и веднаш се покажува како изгледа избраниот производ на површината покрив.

Визуализација на ТОНДАХ® покрив