ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

ТОНДАХ Македонија пријател на животната средина

01. септембар 2013

ТОНДАХ Македонија наиде на заеднички интерес со ова непрофитна компанија „ЕКО-ПАК ХИТ“ ДОО Кочани, чија дејност е управување со отпадот од пакување, согласно со Законот за управување со пакување и отпад од пакување, да обезбеди почиста и сигурна средина за живот на граѓаните на Република Македонија преку ефективно управување на систем за собирање и искористување-рециклирање на отпадоците од пакување.
Со единствена цел, да се биде за пример во околината во која вредноста на љубовта и заштитата за нашите деца и поколенија преку призмата на чиста и здрава животна средина е најважна.