ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

33 години гаранција и цел живот среќни!

Ако објектот сте го покриле со TОНДАХ®, сте го направиле вистинскиот избор. Бидејќи глината е стара со векови и се одликува како многу цврста и издржлива. Ваквата глина во TОНДАХ® се пече на повеќе од 1.000°C и се облагородува со премаз кој на ќерамидата и дава дополнителна трајност и издржливост на различните временски непогоди. TОНДАХ® е оптимален производ за Вашиот дом и може да се користи при нагиб на покривот уште од 13°. 

За кратко време до нов покрив!

Вашиот стар покрив можете многу лесно и брзо да го санирате т.е. замените. Зошто да трошите повеќе пари? TОНДАХ® има брза испорака и услуга, комплетно решение (нуди стручни совети за можни измени) и професионално ќе ги реализира Вашите идеи, а Вие ќе ги уживате предностите на TОНДАХ®:

  • 33 години гаранција
  • одржлива сигурност 
  • трајна вредност за идните генерации 
  • еколошка свест

 

 

33 години гаранција и безплатна замена на ќерамидите на TОНДАХ®, под услов истите да се вградени по стандардот  ÖNORM EN 1304. 

Дополнителна гаранција за мразопостојаност:

Оваа гаранција ја даваме за сите ќерамиди на TОНДАХ®. Притоа мора да бидат спазени сите правила и стандарди за покрив. На секој наш купен производ кој ќе биде вграден по стандардот ÖNORM EN 1304 и покривот ќе ги има сите дополнителни елементи кои се составен дел од покривот нудиме 33 години гаранција. Под комплетен покрив се подразбира тој да има TОНДАХ® вентилациони ќерамиди, TОНДАХ® завршни ќерамиди, TОНДАХ® фолии (дифузна за под летви, за под капак, за оџак), TОНДАХ® елементи за зацврстување, TОНДАХ® снегобрани, TОНДАХ® Тунинг, сува монтажа на капаците, а најважно е поткровјето да има подконструкција (со контра летви мин. 3 cm, сува монтажа на капаците), кое овозможува циркулација на воздух.