ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Сепецијални за санација

Сите производи на ТОНДАХ® кои имаат својство на поместување се идеални за ефикасно и брзо санирање на покрив, бидејќи нивното својство на поместување е до 6 cm по покривна должина. Тоа значи дека при санација и замена на ќерамидите со нови, не мора да ги менувате и летвите. Со тоа се заштедува време и пари!

Производи за санација

TOНДАХ® нуди најразлични модели кои можат да се искористат за санација на покрив, со решение како да ја искористите подкровната конструкција.  

Предности ако покриете со ТОНДАХ®:

  • Можност да се искористат старите летви
  • Ќерамиди со својство на поместување и до max. 6 cm
  • Толеранција при мали отстапувања во димензиите на летвите 
  • Сигурност и заштита преку дупло поставените фалцови на ќеранидите
  • Повеќе нијанси на бои
  • Природен производ – без хемиски додатоци
  • 33 години гаранција

Повеќе информации за ова: TOНДАХ® Производи за санација

100 години животен век!

Ќерамидите на ТОНДАХ® се производи кои се произведуваат од земја, се мешат со вода, се сушат на воздух и печат на оган! Производи од чиста природа, без хемиски додатоци. Тие се печат на температура повисока од 1000°C, со тоа нивниот животен век е подолг од 100 години.