ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Tунинг "сигурно = сигурно"

Некерамичките производи од програмата на TOНДАХ® Tунинг специјално се усогласени и изработени за секој тип на ќерамида. Можете да ги добиете по нарачка за секој модел!

Сигурност на покривот

Држачи за капак и разделник

Елементи за вентилација

Елементи на подкровна конструкција

Осветлување и излез на покривот