ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Осветлување и излез на покривот

Внесете светлина во подкровјето! TОНДАХ® нуди дискретни и функционални решенија како да го осветлите просторот во подкровјето.

Осветлување и излез на покривот