ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Држачи за капак и разделник

Некерамичките производи од програмата на TOНДАХ® Tунинг специјално се усогласени и изработени за секој тип на ќерамида. Можете да ги добиете по нарачка за секој модел!

Држачи за капак и разделник