ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

ТОНДАХ® керамички додатоци

Билото е најосетливиот дел од покривот. Затоа правилното затворање на покривот одозгора- капаците и од страните- завршните ќерамиди е многу важно, бидејќи го заштитува објектот од лошите временски непогоди.

Затворање на покривот