ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

ТОНДАХ® керамички додатоци

ТОНДАХ® вентилационите ќерамиди овозможуваат циркулација на воздух во подкровната конструкција со тоа се спречува создавање на влага и мувла.

Вентилациони ќерамиди