ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

ТОНДАХ® керамички додатоци

Оваа вентилација е многу значајна и како решение треба да го има секој покрив. Во овој сет за вентилација се вбројат керамичкиот отвор за испарување или уште се нарекува и „оддушник“, флексибилното црево и ќерамидата со отвор која се вградува исто како останатите ќерамиди на покривот. Служи за вентилација на подкровната конструкција и заштита од формирање на влага.

Вентилација на подкровната конструкција