ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

ТОНДАХ® керамички додатоци

ТОНДАХ® снегобран ќерамидата спречува неконтролирано лизгање на снег и оптички многу убав изглед на покривот.

Сигурност од снег