ТОНДАХ® природно убави и долготрајни покриви!

Покрив

Ќерамидите на ТОНДАХ® се оптимални за санација на стар покрив и за градење на нови пасивни т.е. енергетско ефикасни куќи, кои користат обновливи извори на енергија, а со тоа можете да заштедите и до 20% од трошоците за енергија. Да се изгради енергетско ефикасен станбен објект за живеење е голем предизвик но во исто време и голема инвестиција.

Санација на покрив

во сите бои оптимална за санации